Purenano 水分雾化器

  三大功能:

  •   深层补水,清透肌肤

  •   镇定肌肤

  •   激活保湿因子,促进水油平衡产品优势:


•   使用高科技超声波芯片震荡技术,将水珠迅速雾化成纳
    米小分子,使水分子破解失去电子而成为真正离子后使
    得空气钟的氧分子可以捕获这些电子成为负离子注入肌
    肤深层,能有效提高皮肤活性,重塑肌肤弹力,延缓肌
    肤衰老,让肌肤水盈润泽;

•   化妆前使用Purenano可以提高水分含量,让妆容贴合肌
    肤,妆感更加通透。